นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1 Blowdown Holding Pond)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
DO. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า
TDS ค่าปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดในน้ำ
pH ค่าความเป็นกรดและด่างในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 5.5 - 9)
Temp ค่าอุณหภูมิในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 40 องศาเซลเซียส)

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 18/09/2022 - 18/09/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
DO. 4 mg/L 11.25 mg/L
ปกติ
TDS 1300 mg/L 1040 mg/L
ปกติ
pH 5.5 - 9 pH 6.6 pH
ปกติ
Temp 40 °C 34.53 °C
ปกติ

พารามิเตอร์ : DO. (18/09/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 18/09/2022
พารามิเตอร์ DO.
ค่ามาตรฐาน 4 mg/L
ค่าเฉลี่ย 11.25 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 9.9 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 13 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TDS (18/09/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 18/09/2022
พารามิเตอร์ TDS
ค่ามาตรฐาน 1300 mg/L
ค่าเฉลี่ย 1040 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 464 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 1040 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : pH (18/09/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 18/09/2022
พารามิเตอร์ pH
ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9 pH
ค่าเฉลี่ย 6.6 pH   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 6.6 pH   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 6.6 pH   ปกติ

พารามิเตอร์ : Temp (18/09/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 18/09/2022
พารามิเตอร์ Temp
ค่ามาตรฐาน 40 °C
ค่าเฉลี่ย 34.53 °C   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 30.3 °C   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 32 °C   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis